Listab Bygg och Entreprenad AB är specialiserade på att montera Sentens-kök i regionen Halmstad – Helsingborg. Köken och vitvarorna kommer från Electrolux Home på Stenalyckan i Halmstad och i Helsingborg. Vi fick i uppdrag att profilera företaget så att det inför kunderna tydligt framgår att montörerna kommer från det fristående bolaget Listab som i sin tur är sammankopplade med Electrolux Home. Vi gjorde en logotype och en grafisk profil där den visuella kommunikationen mallades upp. Allt ifrån tryckta alster till korrespondensmaterial och kläder. Därefter hjälpte vi till med bilprofilering och skapade en trycksak samt hittade på en trevlig liten efterlämnare som kan hängas på kundens kökslucka när arbetet är slutfört.

Listab_trycksak

Listab_visitkort

Listab_tshirt