Reklambyråns 10 steg.

Här följer en förklaring av hur arbetsgången mellan kund och byrå kan se ut. Naturligtvis skiftar den beroende på uppdragens karaktär.

Kundkontakt

En kund har ett problem (eller står inför en utmaning som vi brukar säga) och förklarar sitt önskemål för oss. Beroende på problematiken får kunden en hemläxa att göra till nästa möte. Den består i att samla in underlag för en sk. ”brief”. Dessutom ska kunden fundera över vad hon vill uppnå, inte hur utan vad. Ett nytt möte bestäms där vi går igenom ”briefen” så att alla parter är överens om problematiken.

Brief

Innehållet i ”briefen” kan se ut ungefär så här:

Syfte

 • Vad vill vi uppnå med reklamen/informationen?

Produkten

 • Namn
 • Beskrivning av tjänsten/produkten/varumärket
 • Vilken är dess positionering?
 • Hur är tjänsten/produktens/varumärkets personlighet?
 • Vilken är den unika konkurrensfördelen?
 • Stöd för konkurrensfördelen?
 • Vilka långsiktiga värderingar ska kommuniceras?
 • Vilka är de närmaste konkurrenterna?

Målgruppen

 • Vem talar vi till?
 • Vad är den viktigaste kunskap vi har om målgruppen?
 • Vad vill vi att målgruppen ska tycka/tro om vår produkt?
 • Vad vill vi att de som har sett vår reklam ska göra?

Övrigt

 • Långsiktiga/övriga kampanjplaner
 • Obligatoriskt formspråk, ton eller stil
 • Redan existerande kreativ idé
 • Produktionsbudget
 • Media
 • Tidsplan
 • Testmetoder
 • Underskrift och datum

Research

I steg tre är det dags att kartlägga olika kundgruppers attityder. Det kan göras med hjälp av en marknadsundersökning. Målet är att ta reda på hur målgruppen ser ut och hur man ska marknadsföra sig till den. Vilka produktargument är framgångsrika, etc.

Strategi

Reklambyrån tar ställning till det underlag som tagits fram och lägger upp en plan (strategi) för hur vi ska gå till väga för att nå målet. Strategin omfattar bl a hur man ska gå tillväga för att nå målgruppen, idéer kring distribution, prissättning och en konkurrensanalys. Den ska också innehålla tankar kring varumärket. Vad står det för? Är det rebelliskt eller traditionellt. Ska vi slå ett slag för det praktiska, det bekväma eller för något helt annat? Detta kallas för positionering och översatt till svenska betyder det hur varumärket förhåller sig i relation till andra varumärken.

Presentation

Byrån börjar arbeta med uppdraget. Ett skissupplägg med design, idé och strategi tas fram med projektets alla berörda delar representerade. Därefter är det dags att presentera skiss-förslaget för kunden.

Ångerveckan

I det här stadiet inträder de flesta projekt i det stora ”göra-om-fasen”. Det har kanske dyker upp nya förutsättningar som t.ex. en ändrad budget, konkurrenter som lanserar något snarlikt, funderingar från kunden kring de presenterade lösningarna o s v. Nu finns det utrymme för modifiering och komplettering.

Produktionstart

Färdiga underlag för exempelvis annonser, trycksaker, webb, radio/tv produceras. De flesta uppdrag skiljs nu från sin uppdragsgivare och de återses först när projektet är klart för godkännande. Ett stort undantag är reklamfilmen, som tack vare sin komplexitet och sin höga prislapp kräver mer tid av kunden.

Godkännande

Alla tryckfärdiga underlag visas och godkännes av kunden.

Start

Efter kundens godkännande går de olika produktionsdelarna iväg till sina respektive tryck, pressreleaser skickas ut och annonser förs in i tidningar. Nu är det (äntligen!) dags för kunden att börja använda sig av materialet eller att ta hand om effekterna av t ex kampanjen. En spännande tid följer.

Uppföljning

Beroende på projektets art följer sedan en sammanfattning om hur det gick. Blev kampanjen lyckad? Togs det nya varumärket emot positivt? Ökade försäljningen eller kännedomen om varumärket? Vill man så kan man genomföra en marknadsundersökning som ger svar på frågorna och vägleda inför det löpande arbetet med framtida kommunikation.