Över hundra år med klövar & fötter djupt nedborrade i den Halländska myllan.

bootcows

En framgångsrik företagsresa som startade 1904. Vallberga Lantmän har sedan dess varit en stor del i utvecklingen av svenskt lantbruk, något som påverkat hela vårt samhälle, både din och min vardag. Idag förser Vallberga Lantmän lantbrukare i Halland, Skåne och Småland med alla förnödenheter ett modernt jordbruk behöver. Deras affärsområden är spannmål, växtodling, energi och foder. Vallberga Lantmän har under senare år gjort enorma investeringar som bl a resulterat i en av norra Europas mest högteknologiska foderfabriker. WOW.

Vi har arbetat med Vallberga Lantmän sedan 2009 och kommer att stå vid företaget sida på deras företagsresa genom digitaliseringen.

Tack för att ni tror på ett svenskt lantbruk och fortsätter att investera för framtiden!

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"