Utbildningar och workshops

Workshop eller utbildning med Eloh&Co Reklambyrå.

Vi skräddarsyr utbildningar och workshops inom marknadsföring, bemötande och sälj. Från någon timmes inspiration till halv- och heldagars utbildningar. I vårt nätverk finns föreläsare med stor kompetens och mångårig erfarenhet, hör av dig om du vill veta mer. Vi syr ihop utbildningen helt efter dina behov.

Workshop i varumärkeshantering

Ett varumärke handlar om ett löfte och om förväntningar. En samling av känslor och attityder, medvetna och omedvetna tankar kopplade till en tjänst eller en produkt. De värden och associationer som avgör om vi kommer att köpa en specifik tjänsten eller produkt, [varumärket] eller inte.

Under workshopen kommer vi att diskutera varumärket utifrån din omgivning och hur man genom ett genomtänkt, välskött varumärke kan öka företagets lönsamhet. Till exempel hur du tar fram och förstärker säljdrivande varumärkes associationer inom din bransch.

Kurslängd: Halvdag, 4 h
Utbildare: Erica Loh

Utbildning i sociala medier

Sociala medier har öppnat upp för helt nya marknadsförings- och kommunikationsmöjligheter, inte minst när det gäller att lära känna sin målgrupp, men det ställer också mycket större krav på hur du kommunicerar. Plötsligt blir målgruppen/ kunden en aktiv part som ni kan kommunicera med direkt.

Under workshopen kommer vi tillsammans att prata om hur sociala medier påverkar dagens marknadskommunikation. Om vilka interaktiva kanaler och kontaktytor som finns just nu och hur du kan använda dem för att påverka. Workshopen vänder sig till dig som är intresserad av marknadsföring/ varumärkesfrågor och för dig som vill lära mer om hur man kan arbeta med interaktiva medier. Hur bjuder man in till dialog? Och vad händer när lyssnandet har blivit den nya kreativiteten?

Marknadshjulet
-fokus på framgång

Strukturerad och konkret kurs inom marknadsföring med fokus på en kundorienterad process som ger företaget bättre lönsamhet, struktur och affärsmässiga verktyg.

Kursen omfattar:

  • Steg 1: Nulägesanalys
  • Steg 2: Smarta mål och strategier.
  • Steg 3. Marknadskommunikation och taktik.
  • Steg 4: Marknadsplan och aktivitetsplan.

Deltagaren får personligt kursmaterial till samtliga steg.

Kurslängd: 4 heldagar
Utbildare: Lisa Persdotter

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"