ElohoCo_ny
Sök
Stäng denna sökruta.

Gurkburk

TAKTISKT NYHETSBREV PÅ TEMAT ”DIGITAL ORDNING & REDA”

Att ta företaget från nuläge till önskat läge innebär inte alltid att “jobba hårdare”

Välkommen till Gurkburk augusti 🥒  Efter en lång sommar med ledighet och jobb i en salig blandning har vi nu kavlat upp ärmarna och känner oss redo att anta höstens utmaningar. Den samlade känslan är att vi har haft en fantastisk sommar☀️ -eller hur?

 

 

Jo, precis. Att ta företaget från nuläge till önskat läge behöver inte innebära fler timmar på jobbet– men du kan ju välja själv.

 

 

Att växa innebär så klart mycket jobb men erfarenheten säger oss ändå att organisationen kan spara många mantimmar på att planera och skapa strukturer för tillväxt.

Har vi goda insikter om företaget och vet VAD vi gör, VARFÖR vi gör det och till VEM vi gör det samt HUR, NÄR och VAR – skapar vi kontroll som i slutändan ger oss möjlighet att frigöra tid.

Tid som kan läggas på tillväxtarbetet. Hur hänger det ihop? Låt mig ta ett exempel. 

 

Case:

 

Jag frågade vid ett tillfälle en företagsledare (B2C & B2B) vad hen ansåg vara anledningen till att hen inte riktigt lyckades lyfta företaget över den magiska gränsen för var det lönar sig att anställa ytterligare en person på kontoret. Svaret blev att hen hade så stor arbetsbelastning att tiden inte räckte till att skola in en ny. – Varför tar du dig inte den tiden då, replikerade jag. Svaret blev:

”– För att det snabbt skulle sänka servicegraden om jag inte tog alla kundärenden och det i sin tur på sikt skulle ge negativa konsekvenser för varumärket och ekonomin”. 

Då frågade jag vidare och undrade vad det är hen gör som tar så mycket tid? (Ja, det känns lite som hos psykologen)

Efter en utläggning om strukturen i företaget utkristalliserade det sig så småningom att hen spenderade en stor del av dagen till att ta samtal och svara på mejl från sina kunder som kom med frågor och ärenden allt mellan himmel och jord. Med den vetskapen blev jag nyfiken på exakt vad det var för frågor som avhandlades per telefon och mejl och det visade sig vara allt ifrån beställningar, ändringar i beställningar och lagerstatus på vissa av produkterna.

Här hade vi alltså ett ägarlett företag med stor produktionskapacitet, hög efterfrågan på sina produkter men med en svag bemanning på order- och kundsupport som dessutom rattades av ledaren själv.

Bollen upplagd för smash för tillväxt.

Om det inte hade varit så att hen satt fast i triviala vardagliga operativa sysslor som slukade tid och energi från de stora frågorna.  Många känner nog igen sig helt eller åtminstone delvis. Och alla har nog teorier om hur, vad och varför vissa saker behöver göras. Men sen kommer ekorrhjulet emellan. 

Sluta aldrig sluta fråga ”Hur kan vi bli bättre?” och ”Hur kan vi bredda våra flaskhalsar?

Det är viktiga frågeställningar som aldrig blir utdaterade. Men sörj för att du alltid löser svaret på frågorna. Våga ta hjälp. Ofta kan små insatser från en utomstående som ser helikopterperspektivet bättre än den som springer maraton i ekorrhjulet, vara svaret på tunga frågeställningar. Inte alltid, men ofta. 

Efter en genomlysning där vi tittade på olika typer av strategier och digitaliseringsmöjligheter kom vi fram till att vi med bättre kommunikation och pedagogik på bl a webbplatsen kunde dra ner antalet mejl och telefonsamtal från kunder som tidigare inte hade fått svar på alla sina frågor på hemsidan.

Med kännedom om kunden, hennes behov och beslutsgrundande frågeställningar kunde vi, i för henne relevanta kanaler, skapa en bättre kundresa där vi svarade på allt som är viktigt för henne och skapar trygghet kring leverans så att köp gick igenom hela vägen – utan samtal eller mejl till företaget.

Den allra mest effektiva digitaliseringen gjordes alltså med ORD.

Det kan vara klurigt att be om extern hjälp eftersom det kräver en viss mån av insikt i arbetet med att göra en kravspecifikation och få tag i den eller de som passar bäst för uppdraget.

Finns det tankar kring att ta hjälp hos er? Finns det på tapeten att ta in någon som kan vägleda er? Vi hjälper mer än gärna till!

 

Säg hej till Marknadshjulet – En workshop som genomlyser företaget och tillväxtresan.

 

 

Det här är marknadshjulet. Bilden är omslaget till en mindmap som används vid våra workshops med kunder som står inför en tillväxtresa eller någon annan form av förändring.

Det kan röra sig om expansion, generationsskifte, lansering eller något annat som gör att man behöver hjälp att gå från ett läge till ett annat.

Workshopen ”Marknadshjulet” är utformad så att den kan genomlysa företag inom en rad sektorer och storlekar.

Genom att gå igenom alla delar och dokumentera svaren och diskussionerna som kommer upp växer strategin sakta fram för våra ögon medan vi pratar.

En workshop är ett otroligt kreativt och spännande sätt att samla och synliggöra insikter om företaget, kulturen, dess kunder, produkter eller tjänster.

Är hela ledningsgruppen eller delar av organisationen med brukar det skapas dynamiska samtal där gruppen lär känna varandra ännu bättre och successivt utvecklar en samsyn på vad som behöver göras och varför.

Ofta blir det tydligt vilka flaskhalsar och svagheter ett företag har men också vilka möjligheter och styrkor som bor i företaget och hur dessa kan påverka helheten. Möjligheter och vägar till mål ritas upp och vi hittar vägar ut där vi är svaga.

Inte sällan handlar svagheter om alltför pressade scheman, ont om folk, svårt att avsätta tid för tillväxtarbetet och osäkerhet kring digital teknik och hur det kan implementeras och skapa tillväxt. Känner du igen dig?

 

Djupa insikter om VAD, VARFÖR och till VEM + DIGITALA KANALER = nyckeln till framgång🍀.

 

När man pratar om digitalisering kan begreppet omfatta nästan alla områden. T ex automatisering av kundsupport, affärssystem och logistiksystem. Ur ett kommunikativt perspektiv handlar det främst om digitala kanaler där någon form av målgruppskommunikation och interaktion äger rum.

Ni sitter antagligen redan på det kraftfullaste verktyget för att uppnå era mål –nämligen hemsidan. Hemsidan är den heliga gralen som all er kommunikation på internet kretsar kring.

Bara hemsidan i sig kan vara nyckeln till att ”jobba smartare”.

Rätt kommunikation kan frigöra mycket tid som spenderas vid telefoner och mejl. Tid som istället kan ägnas åt att producera = Tillväxt.

 

 

Nu tänker du ”–Usch, nej jag vill inta att mina kunder ska mötas av en opersonlig telefonsvarare eller ett automatiskt svarsmejl!”

Och det är heller inte det som är tanken! Automatiserad kundsupport eller kundtjänst behöver inte handla om att låta en opersonlig telefonsvarare ta emot samtal eller att ha en support-mejladress där kunden länge blir hängande utan svar.

Istället handlar det om att med stor kunskap om målgruppen använda rätt pedagogik och kommunikation för att se till att kundärendet aldrig uppstår. Era digitala kanaler kan, genom att vara ”relevanta”, hjälpa er att spara tid på själva korrespondensen med kunden. Som i caset jag skrev om ovan.

Dvs göra så att samtalet från kunden aldrig behöver ringas eller mejlet aldrig behöver skickas. Ärlig nu: – Svarar er hemsida på er målgrupps frågor när de besöker den? Och OM du tycker att den gör det, finns svaren på rätt plats? Dvs där frågan uppkommer hos användaren? Får ni många samtal eller mejl rörande till synes självklara frågeställningar så är kanske lösningen att gå igenom innehållet och sätta sig in i användarens resa på er webbsida.

Känner sig användaren nöjd utan att behöva ta kontakt har ni förmodligen gjort ett bra jobb.

 

Det här är sex vitala delar som Workshopen Marknadshjulet hjälper till att identifiera:

1. VEM är kunden? VAD triggar henne och VAR finns hon?VARFÖR ska hon köpa av oss?

2. Vilka tävlar vi med i vår ankdamm? Vad säger de?

3. Var hittar vi målgruppen och hur vill individen bli uppvaktad?

4. Vilka är de viktigaste utmaningarna och vilka möjligheter har vi?

5. Hur stor är marknaden och vilka mål är relevanta för oss?

6. Hur väljer vi våra kanaler och hur mäter vi våra framgångar?

 

Vill ert företag vara med och göra en genomlysning som ni kan använda som grund för en kommunikationsstrategi och analys av företagets behov? Hör av dig så bokar vi in en dag och tid som passar er 🚀

Då tycker vi att du ska boka ett telefonmöte med någon av oss på Eloh&Co. 🥒