Reklam- och marknadsförings-tjänster

Reklam- och marknadsföringstjänster

Ditt fokus ska vara på att ta fram relevanta mål för din verksamhet. Vårt jobb är att hjälpa dig nå dem.

Vi tycker att företagsekonomi, försäljning och reklam är djupt sammanflätade. Därför arbetar vi utifrån modeller som genererar lönsamhet på lång sikt. Vi vet att det krävs något mer av den som vill sälja en produkt eller en tjänst än att bara finnas till. Att våga ta ut svängarna och bjuda på sig själv ger i regel mer tillbaka än att vara blyg. Modiga får mest för pengarna.

Eloh&Co Reklambyrå hjälper dig att lägga marknadsföringsslantarna på rätt saker, utan att tappa varken strategisk fokus eller släppa den röda tråden. Vi arbetar både i rollen som din reklambyrå där vi kan göra punktinsatser vid speciella tillfällen. Men vi arbetar även långsiktigt med kontinuitet i rollen som din inhyrda marknadschef, gärna på plats ute hos dig.

ELOH&CO GENOMLYSER HELA MARKNADSHJULET
ELOH&CO GENOMLYSER HELA MARKNADSHJULET

Allt hänger samman.

När vi arbetar med marknadsföring, kommunikation och reklam behöver vi ett helikopterperspektiv över kundens hela marknadshjul. Det är då vi kan skapa synergier mellan kanaler och få ut bästa ROI av kampanjer och nå uppsatta marknadsföringsmål. 

När vi träffar en ny kund brukar vi ställa en rad frågor alternativt genomföra en workshop där vi går igenom de, ur ett kommunikativt perspektiv, viktigaste delarna kring företaget. Kontakta oss om du är intresserad av att gå igenom ditt företags nuläge för att därefter tillsammans med oss skapa en strategi för att nå önskat läge.    

Strategi är ofta skillnaden mellan framgång och misslyckande.

För att nå långsiktig framgång med din marknadsföring behöver du en plan och en rimlig målbild. När vi inleder våra uppdrag börjar vi alltid med ett möte där vi startar vår kunskapsinhämtning. Med utgångspunkt från dina och framför allt din målgrupps behov tar vi fram en strategi för företagets samlade marknadsföring och målgruppskommunikation. Det resulterar ofta i en affärs-, kommunikations- eller marknadsplan. Ibland är strategin långsiktig och övergripande. Ibland kortsiktig och koncentrerad på bara en kanaltyp, t ex de digitala. 

Efter strategiarbetet börjar idéproduktionen och sedan följer själva sjösättningen.

Strategin är rälsen. Idén är loket. Ditt produkt- och tjänsteutbud är vagnarna som forslas ut på marknaden.

Grafisk design och tonalitet spelar roll i kommunikationen – oavsett kanal.

Reklam som gör skillnad har en genomtänkt och målgruppsanpassad utformning. Den kommunicerar alltid med en tydlig röd tråd som särskiljer avsändaren. God grafisk design och tonalitet paketerar erbjudandet och attraherar målgruppen så att vägen till affär blir kortare. Vi är med från början och producerar (eller redesignar) logotyper, grafiska profilprogram och tar fram copy och bild/illustrations-manér som därefter används i alla tänkbara kanaler. Med kreativa budskap och igenkänning som stärker ditt varumärke hjälper vi dig att sticka ut i mediebruset. En tydlig profil gör din marknadsföring mer kostnadseffektiv.

Hemsidan är en medarbetare som arbetar för dig dygnet runt.

Webbsidan är ditt företags ansikte utåt och en outtröttlig 24/7-säljare, inspiratör och informatör. Vi projektleder skapandet av professionella webbsidor, webbshoppar och digitala kampanjer. Målet är att förvandla besökare till kunder genom en genomarbetad strategi, design och ett för din kund relevant innehåll. Den digitala marknadsföringen är inkastaren till landningssidor på din webbplats och med dagens teknik är allt mätbart och justerbart i realtid. Vi hjälper dig med UX och UI, sökmotoroptimering (SEO) och mätbar digital marknadsföring i sociala medier och genom Google Adwords. Digital marknadsföring kopplad till en bra hemsida kostar pengar, men ger dig massor tillbaka.

”Idén är loket. Ditt produkt- och tjänsteutbud är vagnarna. Strategin är rälsen.
– Låt hjälpa till att lägga den.”